Styrelsen


ORDFÖRANDE
Leif Ekengren

STYRELSELEDAMOT
Jan Karpe, sekreterare och hanterar bidragsansökningar

STYRELSELEDAMOT
Kjell Göransson, vice sekreterare

STYRELSELEDAMOT
Magnus Marcks, kassör och musikansvarig

STYRELSELEDAMOT
Sonja Arpvall, information,marknadsföring och webmaster

STYRELSELEDAMOT
Lars Arpvall, Information och marknadsföring

STYRELSELEDAMOT
Christina Fellenius, statistik och arvoden till musikerna

STYRELSELEDAMOT
Stephan Lindstein, musikansvarig

VALBEREDNING
Rudi Stekelenburg, statistik och medlemsregister
Birgit Löfvenberg

REVISORER
Lena Eriksson
Lars Hansson